Կոնտակտներ

  ՀՀ, ք.Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թ., 2-րդ շ, 55տ

 

  (+374)10 36 91 50, (+374)98 80 00 05

  

  info@telia-med.com  

 

  www.telia-med.com

 

   https://www.facebook.com/TeliaMed/